Obchodné oddelenie

 • E-mail: sales@vpstech.sk
 • Technická podpora

 • E-mail: support@vpstech.sk
 • Adresa

  Bankové spojenie

  ELIBROL, s.r.oFio banka, a.s.
  Dobrianskeho 1580číslo účtu: 2500283552/8330
  09301 Vranov nad Topľou
  IČO: 45 508 046
  DIČ: 2023024300
  zapísaný v Obch. registri OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 22895/P

  Kontaktný formulár

  Dozorný orgán:
  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

  Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
  Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
  odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
  tel. č.: 051/ 7721 597
  fax č.: 051/ 7721 596
  e-mail: pr@soi.sk
  Vseobecne obchodne podmienky