Basic VPS

 • 10GB diskového priestoru
 • 1x IPv4, 256 MB ram
 • ssh prístup
 • voliteľná záloha
 • neobmedzený prenos dát

Advanced VPS

 • 20GB diskového priestoru
 • 2x IPv4, 512MB ram
 • ssh prístup
 • pravidelná záloha
 • neobmedzený prenos dát

Pro VPS

 • 40 GB diskového priestoru
 • 1+ IPv4, 1024MB ram
 • ssh prístup
 • pravidelná záloha
 • neobmedzený prenos dát

Custom VPS

 • voliteľný diskový priestor
 • 1+ IPv4, 64+ MB ram
 • ssh prístup
 • voliteľná záloha
 • neobmedzený prenos dát